Home » escort bayan » AVCILAR ESCORT BAYAN

AVCILAR ESCORT BAYAN

AVCILAR ESCORT BAYAN

sonların ve müşterilerin meraklı bakışlarına aldırmadan, elleriy-
le yüzünü kapayıp ağlamaya başladı avcılar escort
*
Brennan. Earnshaw’nun Lancesler Otelindeki dairesinde
kanopoye otururken eski başkanın şöyle dediğini duydu:
«Size pek az bir zaman ayırabileceğim. Bay Brennan Doğru-
su böyle olmasını istemezdim ama habersiz geldiniz, üstelik bu-
gün de benim çok işim var. Biraz sonra Bay Doyle gelecek. Ona
yazımı dikte ettireceğim. Sonra da şey. başka işlerim var tabii.
Eğer önceden bir randevu olsaydınız »avcılar escort bayan
Brennan sakın görünmeye çalışarak. «Önceden randevu ol-
maya kalkışsaydım. belki de benim yüzumu görmek istemeye-
cektiniz.» dedi
Eornshaw. kaşlarını düzeltti: «Yoo. Oyle demeyin. Bay Bren-
nan. Eğer önemli bir mesele için beni görmek istediğinizi bellrt-
seydiniz…» avcılar anal escort
Brennan. Eski Başkanın sözünü kesti: «Meselenin önemli
olup olmadığını bilemem. Sadece başımın dertte olduğunu biliyo-
rum Ve bu dertle sız de yolundan ilgilisiniz, ayrıca derdin gide-
rilmesi için bana yardımcı olabilecek bir sız varsınız »
«O hakle. » Eornshaw. bir koltuğun kenarına tutundu, sonra
güçlükle bu koltuğa yerleşti .  avcılar escort siteleri
Brennan. Eornshaw’yu seyrederken eski Başkon’ın birkaç
gün içinde şaşılacak derecede yaşlanıp çökmüş olduğunu fork-
etti. Daha üç gün önce Rose Malikanesinde karşılaşmışlardı. Ve
o zaman Brennan. Earnshaw’nun gayet dinç ve genç göründü-
ğünü düşünmüştü. Oysa bugün Eornshaw. yüz yaşındo bir İhti-
yarı andırıyordu. Acaba şu üç gün içinde ne olmuştu da bu adam.
böyle yaşlanıp çöküvermişti.avcılar lolita escort
Brennan: «Biliyorum, sizi böyle habersiz rahatsız etmem bü-
yük kabalık. Fakat inanın bona eğer bu ziyareti yapmak zorunda
kalmasaydım. bu kabalığı yapmazdım.»
Earnshaw’nun parmakları sinirli sinirli, koltuğun kolunda
gezindi. «Yanılıyorsunuz. Bay Brennan. ben sohsen sizi suçla-
mış değilim Sizinle aramda bir anlaşmazlık da olmadı.»
«Belki de şu Varney işinden ötürü beni suçluyorsunuzdur.
Başkanlıktaki başarısızlığınıza benim beceriksizliğimin neden
olduğunu da düşünebilirsiniz. Bu konuyu tartışıp sizi üzmek iste-
mem. Geçmişte olanları, birbirimiz hokkındaki düşüncelerimizibir yana bırakalım Yalnız şunu da belirtmek isterim. Sızı daima  avcılar escort siteleri
iyi niyetli ve durust bir insan olarak tanımi9imdır. Bu düşüncem
de asla derişmedi. Zaten byle olmasaydı bugün buraya gelmez
dim.»
Brennan. bu sözlerden sonra ziyaretinin nedenini anlattı.
Earnshaw’ya Zürih Konferansında olup bitenleri ve bilim adamı
Varney’in Çin’e sığınmasından sonraki olayları hatırlattı. Zürih’e
hareket etmeden önce Başkanın yardımcısı Simon Modlock’a
Profesör Varney’in durumu hokkında uyanda bulunduûunu ve
buna rağmen Modlock’un Varney’i mutlaka Zünh’e göndermek
istediğini anlattı. Sonra da duruşmalardaki yeminli ifadesinde
de bunları yargıçlara anlattığını ama kimseyi inandıramadığını
kanıtlayabilmek İçin de Nikolay Rostof’un yardımına ihtiyacı ol-
duğunu sözlerine ekledi. Earnshow. isterse Rostof’la Paris’te
görüşebilir, Brennan’la buluşmalarını sağlayabilirdi.
Fakat Earnshow. pek de yardıma istekli görünmüyordu. «Be-
nim durumumda olan bir kimse için böyle şeylere girişmenin bü-
yük sakıncaları olabilir. Bazı şeyleri söylemesi kolaydır da yap-
ması zordur. İşte bu da böyle… Size hiç bir vaatte bulunamam
Çünkü dediğim gibi bu işler hiç belli olmuyor. Ama elime bir
fırsat geçerse, seve seve yardım ederim.
Brennan. bu korkak ve pısırık adamdan tiksınmişti. Ayağa
kalktı. «Elinizden geleni yapacağınızı biliyorum.» dedi. «Benimle
görüşmek zahmetine katlandığınız için de ayrıca teşekkür ede-
rim.»  escort avcılar
Hele asansöre bindiği zaman Brennan’ın nefreti büsbütün
artmıştı. Earnshow denen bu adam. iğrenç dovranışlarıyle Bren-
nan’ın gönlünü bulandırmıştı.
Az önce Brennan’ın görüştüğü adam. daha bir kac yıl önce
Amerika’nın ve hür dünyanın kaderini elinde tutan adamın ta
kendisiydi Bunu düşünmek bile Brennan’ı dehşete düşürmeye
yetmişti. Eğer insanlar, o el üstünde tuttuktan liderlerin zaoflan-
nı. kusurlarını öğrenebilselerdl. o güven veren maskelerin arka-
sına gizlenen gerçek yüzleri görebilselerdi, hiç kimse yatağında
rahat uyuyamazdı. Şu Zirve Konferansına katılan Başkanları ve
Bokanlorı hatırlayınca Brennan’ın üzüntüsü daha da arttı.
Brennn. insanoğlunun hayatta başkalarına büyük bir gü-  istanbul escort
venle bağlanmasının hiç de doğru olmodığı kanısına varmıştı.
Sözgelimi, küçük çocuklar o birer tanrı gibi gördükleri anne ve
babalorının gerçekte ne kadar zayıf, dertli ve çaresiz kimseler
olduklarını antayabilselerdi. hayatlannı onlara emanet edecek
yerde hemen analannın karnına geri dönmek isterlerdi.escort istanbul

Leave A Reply