Home » escort bayan » bakırköy escort

bakırköy escort

bakırköy escort

bunun hakkında neler biliyorsun bakayım?»
Carol son bir umutla birsey bilmiyormuş gibi davranmaya
çalıştı. (Neyin hakkında, amca?» bakırköy escort bayan
Earnshaw. masanın öbür tarafına geçti, yedeninin karsısına
dikildi. «Goerlitz’in anıları hakkında neler biliyorsun?»
«Şey. sen bu eserden sozederken kulacıma çalışmıştı. Willi
buraya geldiği zaman onunla görüşmüştün. Hatırladın mı, baba-
sına mektup yolladığın gündü.» escort bakırköy
«Boşuna saklamaya çalışma. Carol. Goerlitz’in anılarını ki-
tap seklinde yayınlamayı düşündüğünü söyledim, ama bu eseri
iğrenç diye nitelendirmedim Ayrıca anıloria ilgili bir noktayı
açıklığa kavuşturmak için Goerlitz ile görüşmek istedim. Bu ki-
tabın içindekiler), seninle de başka herhangi biriyle de tartış-
mayı kendime prensip edindim Ama şimdi senin herşeyi öğren
diğin anlaşılıyor. 6unu nasıl öğrendiğini bana anlatsan çok iyi
olacok. yavrum» bakırköy escort hatunlar
«Canım, benimkisi sodece bir tahmindi. WilU’yle konuşur-
ken sesinin tonu bile değişiyordu. Delikanlının babasını görebil-
mek İçin programı bozup Paris’e gelebilmene şaştım.»
«Carol, bana yalan söyleme.» bakırköy orosbu telefonları
«Ben şey. Emmet amca. Gerçekten…»
«Carol gerçeği öğrenmek. istiyorum. Sen kitabı okudun
mu?»
«Hayır, okumodım Willi okudu.» bakırköy anal escort
«Demek Willi von Goerlitz okudu öyle mi? Şu halde bu deli-
kanlı bana da yakın söylemiş demektir. Willi bana eseri okuma-
dığını söylemişti.
Carol itiraz etti «Hayır önce okumamıştı. Ama seni son gö-
rüşünden sonra bu kitap onu da meroklandırmış ve hemen so-
nuna kodar dikkatle okumuş Bana da bunion dün gece anlattı
Zavallının zihni allak bullak olmuştu. Babasının anılarında tanıt-
tığı odamla senin aranda bir bağlantı kuramamıştı. Geldi bana
anılardan sözettl ben de sinirlendim, babasının yazdıklonnın ço-
ğunun yalan olduğunu belirttim. Senin gerçekten nasıl bir insan
olduğunu da dilimin döndüğü kadar anlatmaya çaüştım İşte
böyle amca. hepsi bu Dün gece elime fırsat geçince ben de
gerçekleri sıralayıverdim.»
Earnshow’nun zihni bu kez de başka birşeye takıldı. «Dün
gece mi dedin? Sen dün gece Willi’yi nerede buktyn? Dün akşam
Ormsby’lerle birlikte değil miydik?» bakırköy lolita escort
«Şey. otele erken dönmüştük Sen yatağına yattıktan sonra
Bayan Hort’a temsilinden sonra kendisiyle Lido’da buluşmakiçin söz verdiğimi hatırladım. Lido Baro Qitmek için asansörle
oşoğıya indiğim zaman otel katibi, telefondan arandığımı bildir-
di. Arayan Willi’ydL Sanırım babasının kitabını okumuştu ve bu-
nun üzerinde benimle görüşmek istiyordu Onun İçki Medoro’-
nın yanına giderken Willi benimle geldi. Üçümüz birlikte Renault
Birahanesine gittik Medora Hart yonımızdan aynldıkton sonra
biz bir süre daha oturup konuştuk. Tabii kltapton sözettlk .»
«Peki Willi seni buraya kaçta getirdi?»
«Bilmiyorum. Belki ikide üçte döndük.»
Earnshaw yeğenini taklid ederek konuştu: «Bilmiyormuş.
İkide üçte filân dönmüş Bana bak. sen kendini ne sanıyorsun
da böyle benden izin olmodan sabohloro kodor sokaklarda sür-
tüyorsun? Üstelik kesinlikle yasaklodığım halde o Goerlitz pıçıy-
le sürtüyorsun Sana onunla bir doha görüşmeyeceksin deme-
müş miydim? Sen de bona söz vermiştin Ama ben orkomı doner
dönmez babası beni öldürmeye hazırlanon serseriyle buluşuyor-
sun.» Earnshaw. derin bir soluk aldı, sonra gene bağırdı. «Nasıl
yaparsın bunu.» escort bayan
Corol’un. yüzü bembeyaz kesilmişti «Emmet Amca. sona ne
oldu kuzum? Sona Willl’nin babasıyla bir ilişkisi olmadığını söy-
lememiş miydim? Yani Willi başka insan, babası başka mson Ba-
basının ne mal olduğunu biliyorum ama oğlu bir bosko kuşağın
İnsanı, daha iyi bir öğrenim yapmış, doha akıllı ve çok doha iyi
bir insan.»
«Çocuk gibi konuşuyorsun »
«Hayır Willl’nin babasıyla oron oçık olduğu için onunla do-
laşmama kızıyorsun Ama bu işin benimle ve Willi’yle hiç bir İlgi-
si yok.»
«Demek Willi ve sen ha? Aman bu ne samimiyet Gerçekten
pek de romantik.»
Carol, yalvardı: «Emmet Amca. ne oluyor söyler misin? Ben
bırşey anlamıyorum.»
«Ne mi oluyor? Sodece sen aklını kaçırdın Budalaca ve ter-
biyesizce davranışlannla beni üzüyorsun. Eğer annenle baban
sağ olsaydı böyle uygunsuz işler yapmana asla izin vermezlerdi.
Ben de vermeyeceğim Onlara ve sana karşı kendimi sorumlu
hissediyorum Şimdi sen bu gidişin sonunun neye varabileceğini
kestiremezsin ama ilerde bona teşekkür edeceksin.»
«Ama Emmet Amca yanılıyorsun. İhtiyar Goerlitz’e kız-
dığın için onun hıncını oğlundan çıkarmaya bakıyorsun ve…»
«Kes sesini bakalım küçük hanım.»  avrupa yakası escort

Leave A Reply